|

GİRİŞ SAYFASI
HAKKIMIZDA
YÖNETİM
VİZYONUMUZ
MİSYONUMUZ
YÖNETMELİK
2008 FAALİYET RAPORU
DUYURULAR
İLETİŞİM
EK KONTENJAN İŞLEMLERİ
 
ABSP 2009 HIZLI ERİŞİM
ABSP 2009
DERS PROGRAMI
KONFERANS PROGRAMI
EĞİTMENLERİMİZ
DERS NOTLARI
SIKÇA SORULAN SORULAR
Sıkça Sorulan Sorular
•SAGEM Nedir?
Stratejik Araştırma Geliştirme ve Entegrasyon Merkezi (SAGEM) bir düşünce kuruluşu, akademik tartışma, eğitim ve araştırma platformudur.

•Neden Kuruldu?
SAGEM bilimsel araştırma yapmak/yapılmasına ortam sağlamak; yapılan bilimsel çalışmaları paylaşmak, yaymak; proje geliştirmek ve kamuoyunu aydınlatmak için kuruldu.

•Diğer Merkezlerden Ne Farkı Var?
SAGEM’in en büyük farkı, Pamukkale Üniversitesi öğrenicilerinin merkezin doğal üyesi olmaları ve işleyişi için gönüllü çalışmaları. Ayrıca SAGEM kurulmuş olan diğer strateji merkezlerinin çalışmalarını koordine etmeyi ve yapılan önemli çalışmaları birbirine entegre etmeyi hedeflemekte.

•Neden Avrupa Birliği Sertifika Programı (ABSP)?
Avrupa Birliği’ne tam üye olmak için başvuran ülkelerin Birlik ile müktesebat (yazılı, basılı kanun ve kurallar) uyumunu sağlaması gerekmektedir. Bu çerçevede özel ve kamu kurumlarında AB’yi tanıyan uzmanlara gereksinim duyulmaktadır. ABSP bu ihtiyaca cevap verebilmek amacıyla düzenlenen programlardan biridir.

•Sertifika Programına Kimler Katılabilir?
Bölüm farkı aranmaksızın sosyal, fen ya da sağlık bilimlerinde eğitim alanlar ya da almış olanlar katılabilir.

•Dil Şartı Aranıyor mu?
Dil şartı aranmamaktadır.

•Sertifikayı Almam İçin Sınava Girmem Gerekiyor mu?
Gerekiyor. Sınav çoktan seçmeli 80-100 sorudan oluşur. Objektifliği sağlamak üzere Pamukkale Üniversitesi personeli dışında (ABSP ’09 için) Avrupa Birliği Genel Sekreterliği tarafından yapılır. Geçme notu 50’dir.

•Sertifikaya Devam Zorunlu mu?
Sertifika Programında Pamukkale Üniversitesi Yönetmelikleri bağlayıcıdır. Geçme notu haricinde sınav ve disiplin yönetmelikleri belirleyicidir.

•Sertifika Bana İş Olanağı Sağlar mı?
İş edinebilmek, alınan eğitim yanında sizin donanımınıza bağlıdır. Avrupa Birliği Genel Sekreterliği ve konusunda uzman pek çok eğitmenin (30-40) destek verdiği program; bilgi birikiminizi, vizyonunuzu ve geçerli bir belge sağladığından “cv”nizi oldukça farklı bir konuma getirecektir.

•Bu Sertifika Doğrultusunda Kariyerime Devam Edebilir miyim?
Temel eğitim sertifikasından sonra uzmanlık ve Avrupa Birliği Yüksek Lisans Programlarının açılması düşünülmektedir. Açılması düşünülen yüksek lisans programında temel eğitim ve uzmanlık sertifikalarına sahip olanlara öncelik tanınacaktır.

•ABSP ‘09’i Kaçırdım. Şimdi Ne Olacak?
Programların periyodik olarak devamı sağlanacaktır. Bu nedenle ön kayıt yaptırmanız yararlı olacaktır.
 
e-mail: sagem@pau.edu.tr
Pamukkale Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kınıklı, Denizli 20040
Öğrenci Yurtları Tüm Hakları Saklıdır